home kręglarnia bar galeria regulamin kontakt cennik
najlepsi gracze
Najlepsi gracze  
Tor | Gracz | Wynik

regulamin

newsletter

zapisz się i bądź na bieżąco
Rezerwacja on-lineLigaUrodzinyKsięga gościJak graćStrefa dla szkółKarta Klubowafirmy

ABL Polska

Amatorska Bowling Liga
   
Regulamin uczestnictwa w rozgrywkach sportowych międzynarodowej Ligi ABL

 

I Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określony został przez organizatora dla rozgrywek amatorskiej ligi bowlingowej o nazwie Amatorska Bowling Liga (zwana dalej ABL).
 2. Użyte w dalszej treści Regulaminu określenia oznaczają:
  • Kapitan drużyny - osoba reprezentująca drużynę na zewnątrz. Kapitan musi wyznaczyć swojego zastępcę, który przejmie obowiązki kapitana w przypadku jego nieobecności. Kapitan drużyny jest m.in. odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu przez drużynę, którą reprezentuje, przekazywanie informacji o terminach i godzinach rozgrywek, wynikach meczów oraz wszelkich innych informacji dotyczących uczestnictwa w lidze ABL.  
  • Protokół - dokument sporządzony podczas każdego meczu w lidze ABL przez komisarza ligi odpowiedzialnego za prowadzenie rozgrywek w danym centrum bowlingowym.  Protokół meczowy jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie się meczu i stwierdzającym prawidłowość wyniku oraz statystyki.(wzór protokołu stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu)
  • Komisarzy Ligi – osoba odpowiedzialna za sprawny przebieg rozgrywek na danym obiekcie(kręgielni), za zebranie wyników, za wydanie protokołów, rozstrzyganie sytuacji spornych.
  • Wpisowe – opłata roczna za uczestnictwo w lidze ABL
  • Oplata za rozgrywki – opłata za jedną kolejkę rozgrywek

 

II Zasady działania

1.      Liga ABL ma charakter amatorski, co oznacza, że jej uczestnikami nie mogą być osoby zawodowo uprawiające bowling, grające lub zgłoszone w I, II, III lidze bowlingowych rozgrywek krajowych za wyjątkiem zawodników posiadających średnią PZK poniżej 165.

2.      Liga ABL jest przeznaczona dla wszystkich osób oraz pracowników instytucji, banków, przedsiębiorstw, firm działających na terenie całej Polski.

3.      Do rozgrywek dopuszczonych zostanie minimum 4 drużyny w danym obiekcie. Dana drużyna może liczyć od 3 do 9 zarejestrowanych uczestników, bez względu na płeć. Osoba poniżej 18 roku życia uczestniczy w lidze ABL za pisemną zgodą rodziców i pod opieką kapitana drużyny.

 

III Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

 1. Aby zgłosić drużynę do rozgrywek ABL należy dostarczyć do Organizatora zgłoszenie wg wzoru (załącznik nr 2):

Każda drużyna, która wypełni i dostarczy lub prześle pocztą elektroniczną, kartę zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie zarejestrowania drużyny do danej edycji ligi ABL. Potwierdzenie otrzyma kapitan drużyny lub jego zastępca.

 1. Do każdej nowej edycji ligi ABL, zgłoszona drużyna otrzyma terminarz z datą, miejscem i godzinami rozpoczęcia rozgrywek. Rozgrywki trwać będą od października do maja na przełomie lat 2010/2011.

 

IV Zasady rozgrywek

 1. Zasady rozgrywek w lidze ABL są uzależnione od liczby zgłoszonych drużyn
 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych drużyn do jednej z Kręgielni będzie wynosić:

2.1. od 4 do 8 drużyn to

  • mecze odbywają się wg zasady "każdy z każdym",

2.2. powyżej 8 drużyn to

  • mecze odbywają się wg zasady "każdy z każdym", w poszczególnych grupach,
  • drużyny zostają podzielone poprzez losowanie, na zasadach określonych przez Organizatora, na grupy A i B,
 1. Zawodniczka otrzymuje handicap w wysokości 10 pkt do każdej gry.
 2. Zawodnik, który rozpoczął grę nie może być zastąpiony przez innego zawodnika z drużyny w trakcie trwania tej gry.
 3. Mecze są monitorowane przez jednego arbitra, Komisarza ligi. W trakcie trwania meczu w kwestiach spornych z arbitrem może dyskutować wyłącznie Kapitan drużyny.
 4. Protokół ze spotkania jest potwierdzany przez Komisarza Ligi i Kapitanów czytelnym podpisem.
 5. O zajęciu określonego miejsca w tabeli decyduje kolejno:
  • Liczba zdobytych punktów,
  • wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi drużynami,
  • średnia drużyny.
 6. W przypadku nie stawienia się drużyny po 15 minutach od planowanego rozpoczęcia meczu, drużyna taka przegrywa mecz walkowerem.
 7. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny przystępujących do meczu nie może być mniejsza niż 3 osoby. Jeżeli jest mniejsza ilość graczy, mecz jest weryfikowany walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej. W sytuacji niestawienia się do meczu drużyn, w wyznaczonym przez Organizatora  terminie, pojedynek weryfikowany jest jako obustronna przegrana.
 8. Każdej drużynie przysługuje możliwość przełożenia terminu lub godziny 1 z meczów. Drużyna wnioskująca musi powiadomić Organizatora, oraz uzyskać zgodę przeciwnika z wyprzedzeniem przynajmniej trzech dni roboczych.
 9. W przypadku nie wyrażenia zgody na przełożenie meczu przez drużynę przeciwną lub Organizatora, nie odbyty pojedynek weryfikowany zostanie walkowerem na korzyść przeciwnika.

V Postanowienia końcowe
W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Organizator ma prawo nałożyć karę na drużynę lub zawodnika, w postaci przyznania walkoweru lub dyskwalifikacji z rozgrywek ABL.
 1. Zawodnik może reprezentować w lidze ABL w danym sezonie tylko jedną drużynę.
 2. Kapitan zgłaszający protest musi go dostarczyć do Organizatora w formie pisemnej, następnego dnia roboczego po rozegranym meczu.
 3. Odpowiedź w sprawie protestu Organizator przesyła do zainteresowanych stron w ciągu czterech dni roboczych.
 4. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligi ABL zobowiązane są do samodzielnego ubezpieczenia się OC i NW na czas trwania rozgrywek.
 5. Do interpretacji Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 6. Tylko Organizator ma prawo zmienić treść Regulaminu. Nastąpić to może jedynie w formie pisemnej.
 7. Głównym celem Rozgrywek jest wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Amatorów
 8. Rozgrywki podzielone są  na Okręgi. W każdym okręgu będzie osoba odpowiedzialna za przebieg rozgrywek.
 9. Zwycięzcy w rozgrywkach okręgowych otrzymują tytuł mistrza okręgu oraz prawo gry w DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI AMATORÓW.

VI Warunki uczestnictwa

 

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przyjmuje Organizator. Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek, jest:

 • dostarczenie do Organizatora Karty Zgłoszenia drużyny (załącznik nr 2) wraz ze zdjęciem (format paszportowy) najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek ligi ABL,
 • wpłata wpisowego w wysokości 280 zł od drużyny na sezon na konto bankowe Organizatora, - do 7 dni od daty rozpoczęcia rozgrywek Ligi ABL.

2. Udział w rozgrywkach jest płatny cenę ustala operator obiektu wraz z organizatorem rozgrywek ABL.

3. Udział w rozgrywkach jest płatny z góry za mecz za drużynę 3 – osobową.  W miesiącu przewidziane są  4 rozgrywki.  Opłata nie będzie zwracana w przypadku absencji którejkolwiek z drużyn na rozgrywkach,  ponieważ organizator musi zarezerwować kręgielnie i nie jest w stanie przewidzieć ilości drużyn.
4. Zapisy będą przyjmowane do dnia rozpoczęcia rozgrywek.

5. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie rozgrywek ligi ABL. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Terminarz wszystkich spotkań ustala Organizator.

 

 • Udział w Lidze może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju)Każda przystępująca do rozgrywek osoba,  wyraża zgodę na przystąpienie do rozgrywek na własną odpowiedzialność.
 • W Lidze udział mogą brać wyłącznie amatorzy tzn. gracze, którzy nie posiadają licencji bowlingowej oraz gracze posiadający licencję PZK, którzy nie przekroczyli średniej 165.  
 • Zgłoszenie do Ligi ABL jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

ZGŁOSZENIE POD ADRESEM E-MAIL: biuro@slonecznypark.eu
lub telefonicznie - tel. 506-186-182


 PROTESTY I ZAŻALENIA

·         Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozgrywek – komisarza Ligi w okręgach natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym;

PRZEPISY PORZĄDKOWE

·         Wszyscy kapitanowie startujących drużyn zobowiązani są stawić się w recepcji kręgielni na 15 min. przed rozpoczęciem rozgrywek w celu opłacenia startowego(chyba, że drużyna wcześniej dokona opłat np. z góry za pół bądź cały sezon)                               

 

Co zyskasz biorąc udział w Lidze ABL Polska?

 1. Masz szansę rywalizować o tytuł Drużynowego Mistrza Polski, Indywidualnego Mistrza Polski oraz tytuł Drużynowego Mistrza Ligi ABL a przede wszystkim dobrze się bawić i poznawać nowych ludzi.
 2. Nagrody w postaci sprzętu bowlingowego. Nagrody dla najlepszych zawodników, zawodniczek i drużyn.
 3. Możliwość zdrowej,sportowej rywalizacji z innymi drużynami.

 

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW UKAŻE SIĘ w LISTOPADZIE.

Organizator: C.R.SŁONECZNY PARK

ul. Wrocławska 2ZASADY ROZGRYWANIA ABL

 


Zasady rundy zasadniczej

 

 1. Liga odbywa się w konkurencji drużynowej i indywidualnej.
 2. W przypadku gdy do ligi zgłosi się więcej niż 8 drużyn będzie ona podzielona na dwie grupy. Drużyny muszą się składać z minimum 3 osób max 9.
 3. W rozgrywkach drużyny występują w 3 osobowych składach i rywalizują ze sobą na zasadzie pojedynków każdy z każdym z rewanżami w każdej grupie. Pojedynek składać się będzie z czterech gier. Do wyniku zalicza się sumę wszystkich osiągniętych punktów wg przykładu poniżej. Drużyna, która uzyska większy wynik otrzymuje 2 duże punkty, za remis 1 duży punkt, za przegraną 0 punktów. Większy łączny wynik (total) daje drużynie 3 duże punkty, a w przypadku remisu przyznaje się po 1 punkcie dla każdej z drużyn.
 4. Suma punktów uzyskana we wszystkich rozgrywkach decydować będzie o ostatecznym układzie tabeli i Mistrzostwie w OKRĘGU.
 5. W przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje suma punktów zdobyta w bezpośrednich pojedynkach we wszystkich rozgrywkach a następnie total pin bezpośrednich pojedynków
 6. Zawodniczka otrzymuje handicap w wysokości 10 pkt do każdej gry.
 7. Zmian nie można dokonywać w trakcie gry. Niema ustalonego limitu zmian podczas meczy.
 8. Wszystkie gry ABL rozegrane zostaną systemem amerykańskim, tj. systemem zmiennych torów;

 Przykład:

imię nazwisko       wynik z 1 gry wynik z 2 gry wynik z 3 gry  wynik z 4 gry     total       
Jan Kowalski       127  95 167 146 535
Edward Mazur 156 149 152 127 584
Magda Lis 146 177 161 189 673
wynik    drużyny
429 421 480 462 1792

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - załącznik numer 2

:: Kontakt

tel. kom. 515 201 000
biuro@slonecznypark.eu

:: REZERWACJA

od godz. 16.00
tel. 515 201 000

:: ADRES

ul. Wrocławska 2, 49-300 Brzeg

:: COPYRIGHT

Centrum Rozrywki Słoneczny Park C 2010                    :: Jesteś gościem 119330 ::